EDUSTEPSДописи Що таке «академічна система кредитів» (academic credits)?
Що таке «академічна система кредитів» (academic credits)?

Що таке «академічна система кредитів» (academic credits)?


Академічна система кредитів оцінює прогрес студентів в навчанні. Студенти зобов’язані отримати певне число кредитів, щоб мати право на статус студента стаціонару. За кожен курс необхідно отримувати певну кількість кредитних балів, встановлену за різними критеріями, включаючи студентське навантаження, результати навчання і академічні години. Чим більше праці та зусиль знадобиться студенту для завершення курсу, тим більше кредитів він за нього отримує.Академічні кредити можна отримати як за успішне завершення учбового модуля, так і за індивідуальний навчальний курс, в залежності від політики університету. Нагорода у вигляді академічного ступеня присвоюється тільки після отримання фіксованої кількості кредитів. В деяких країнах не існує консенсусу в питаннях перерахунку та накопичення кредитів, і системи підрахунку в різних ВНЗ можуть сильно відрізнятись.

Результати навчання та академічне навантаження

Під результатами навчання маються на увазі знання, котрі студенти отримали і можуть застосовувати. Академічне навантаження — це певна кількість часу, яка необхідна середньостатистичному студенту для досягнення бажаних результатів в навчанні. Навантаження включає більшість видів такої академічної діяльності, як лекції, семінари, індивідуальне навчання, екзамени та ін. Варто враховувати той факт, що пропоноване навантаження розраховане на можливості “середнього” студента. В результаті чого деякі студенти можуть віддавати більше часу на проходження кусу, з яким вони не дуже знайомі, тоді як інші можуть завершити його за більш короткий проміжок часу, тому що мають більше знань з даного предмета.

Чим же корисна система академічних кредитів?

Нижче перераховані деякі з переваг академічної системи кредитів:
• Відслідковування процесу навчання студента і визначення успіхів, за котрі присвоюється певний академічний ступінь.
• Якісна оцінка навантаження програми і її розподіл між різноманітними видами навчальної діяльності.
• Деякі академічні системи кредитів дозволяють студентам переходити на другі програми і частково або повністю зберігати всі раніш зароблені бали.
• Якщо студент не закінчив програму навчання, але хоче знайти роботу, академічні кредити можуть бути представлені роботодавцю як доказ пройденого навчання.

Деякі університети використовують академічні учбові кредити для встановлення вартості навчання.

Типи систем кредитів в різних країнах світу

Система академічних кредитів Австралії
Австралійські університети не мають єдиної системи нарахування кредитів. Кожен університет нараховує кредити згідно учбового навантаження і кількості учбових годин за кожен курс.

В Австралії “Визнання попередньої освіти” (Recognition of Prior Learning (RPL),
або кредитний трансфер, враховує зарахування неформального та формального навчання, досвід роботи, професійний розвиток, та інші різновиди навчання. Перезарахування кредитів доступне як для бакалаврських, так і магістерських програм. Австралійська державна організація “Національний офіс визнання закордонних навичок” (National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR) допомагає австралійським інституціям визначати кваліфікацію іноземців. Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням academic credit in Australia.

Система академічних кредитів США
В США семестрова кредитна година (semester credit hour (SCH) – це 15-16 аудиторних години за семестр, незалежно від тривалості курсу. Більшість курсів вищої освіти діляться на 3 семестрових кредитних години або 45-48 аудиторних години. Професори дослідницьких університетів, як правило, мають офіційне викладацьке навантаження на 12 SCH за семестр. Кредити за лабораторні та орієнтовані на практику курси, частіш за все, менші, ніж за лекції. Ознайомтесь докладніше з академічними кредитами США за посиланням academic credit in the U.S.

Система академічних кредитів Європи
Більшість європейських країн використовують Європейську систему накопичення та перерахунку кредитів (European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) як основну систему градації в університетах, а також як спосіб відслідковування перерахунку кредитів для студентів, котрі приїхали з країн, що прийняли Болонську систему освіти. В ECTS типовий навчальний рік складається, як правило, з 60 кредитів. Бали ECTS присвоюються за оцінки від А до Е, де F – це незалік. Школам також дозволяється використовувати оцінювання по принципу здано/не здано.

Система академічних кредитів Китаю
Міжнародні китайські університети, як правило, пропонують способи перерахунку кредитів студентам, котрі приїздять із Австралії, Європи або США. Наприклад, в Університеті Гуанчжоу один кредит прирівнюється до 18 годин лекційних занять. Вся робота, котра зараховується в кредити, збільшує загальне навантаження. Один кредит, отриманий в Університеті Гуанчжоу, частіше всього прирівнюється до 1.5 європейських або до 1 американського кредиту.

Матеріал підготовлено авторами EduSteps.
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на EduSteps.com.ua.

Замовити консультацію

Підібрати програму

Скинути

OK